Kofferbakverkoop Vlierden

Zondag 14 april 2019
Gilde St. Willibrordus Vlierden

Inschrijven
geopend voor
14 april 2019

Disclaimer / Gebruikersverklaring

Het Gilde Sint Willibrordus Vlierden besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

Toch kan het Gilde Sint Willibrordus Vlierden noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover het Gilde Sint Willibrordus Vlierden dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.

Het Gilde Sint Willibrordus is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Het Gilde Sint Willibrordus sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van het Gilde Sint Willibrordus of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Het Gilde Sint Willibrordus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.

Indien u denkt dat informatie op deze internetsite onjuist is of dat deze aan copyright is verbonden, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de Webmaster.

Juni 2004

© webmaster Gilde St. Willibrordus Vlierden 2008-2018 | Disclaimer